Speechwriting en Rapportage

Maatschappelijke teksten en Speechwriting

Informatieve teksten voor maatschappelijke organisaties, voor websites, folders of andere communicatie. Een onderbouwde tekst voor een gelegenheidstoespraak of voor een lezing.
Een politiek statement. Met een logische ordening van de verschillende stappen, argumenten en volgens de regels van de klassieke retorica. Retorica is namelijk een vak. In internationale vakliteratuur is de laatste jaren een krachtige herwaardering van klassieke retorica gaande, mede op basis van onderzoek wat bevestigd dat klassiek retorische inzichten succes opleveren.

Wij schrijven maatschappelijke teksten met als doel te informeren, mogelijk om te werven. Maar toespraken, lezingen en sommige andere teksten kunnen ook als doel hebben te overtuigen. U denkt misschien dat dat is voorbehouden aan een enkeling, maar een goede tekst is een basis om een speechwritngpubliek te overtuigen. Zo’n tekst is dan opgebouwd volgens de regels van de retorica; Ethos, Pathos en Logos. Met Ethos bedoelen wij het verwijzen naar de eigen deskundigheid en moraal, gezond verstand en praktische wijsheid. Kortom, ‘een goede gezindheid’. Met Pathos bedoelen wij het inspelen op, of gebruik maken van emoties, en met Logos het overtuigen op basis van argumenten. Ook de volgorde van deze argumenten is van belang in een aansprekend pleidooi. Wij weten exact hoe allerlei gereedschappen te gebruiken om een aansprekende tekst of speech aan te leveren!
Een tekst voor uw maatschappelijke organisatie of een aansprekende speech of pleidooi?
Neem meteen contact op met Pluritext !

 

 

 

Rapportage

Een helder gestructureerd, goed leesbaar verslag of rapport leidt de lezer als het ware vanzelf door de tekst. Een goed verslag of rapportage is niet alleen taalkundig correct, maar moet er ook uit springen op informatieve en communicatieve waarde. Pluritext maakt verslagen en advies-, beleids-, of onderzoeksrapporten op verzoek.

Geschreven in een heldere, actieve taal en in een taalvorm die past bij de branche waarvoor het verslag of rapport gemaakt is. Deze veelzijdigheid in vorm kenmerkt Pluritext. Een rapport of verslag is logisch van opbouw, met een lay-out die uitnodigt om te lezen.
Bij het opstellen van rapporten en verslagen dringen we door tot de kern van de materie en leveren we heldere en geloofwaardige stukken voor zo effectief mogelijke communicatie en een zo groot mogelijk begrip. Het belang van de klant is immers groot. Om het maximale uit uw rapport of verslag te halen willen we dus alles over uw onderwerp weten. Want hoe meer we weten, hoe beter we het in detail in taal kunnen vormgeven. En daarnaast, met onze tekenachtergrond kunnen we ook beeld toevoegen.

editPluritext werkt qua verslagen en rapportages bij voorkeur op het gebied van beleid & organisatie, geschiedenis, politiek, sociale wetenschappen,veiligheid, geografie, coaching, psychologie, cultuur, community-work, zorg en sport. Omdat wij van bovengenoemde onderwerpen basiskennis hebben dringen wij makkelijker door tot waar het werkelijk om gaat en formuleren we in taal op maat. Tenslotte staan de teksten van het rapport of verslag volledig in dienst van de opdrachtgever. En uiteraard: discretie verzekerd.

P.S geen juridische stukken en geen notulen van vergaderingen. Door Pluritext worden eventueel wel visuele notulen gemaakt.

 

Een voorbeeld van een visueel rapport, of visuele notulen van een meeting of vergadering zijn onderstaande beelden. In het Tugelahuis in Amsterdam Oost is een getekend verslag ( visuele notulen) gemaakt van een meeting (vergadering) over communitywork in de Transvaalbuurt.                                                                             In een combinatie van beeld en tekst is de essentie van de meeting helder neergezet, op een wijze die voor iedereen bondig en toegankelijk is.                                        Er is gekozen voor deze vorm van notulen c.q verslaglegging omdat deze voor veel mensen aantrekkelijker, toegankelijker en beter begrijpbaar is.

Zie de afbeeldingen hieronder.